นโยบาย

1. สินค้าและบริการ

บริษัท มีนามี จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.cleardee.com เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
 • รายละเอียดของสินค้าทุกชิ้นเป็นรายละเอียดสินค้าที่ตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ บริษัทฯไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ อาจมีสี หรือรูปแบบสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสินค้า แต่ไม่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพ การใช้งานของสินค้า และข้อกำหนดในการซื้อขายนี้
 • รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย

  2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 • ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cleardee.com ได้ตลอด 24  ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า แต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มในตระกร้าที่มุมด้านขวาใน "ช่องเลือกสินค้า"
 • ในหน้าเว็บ "ตะกร้าสินค้า" จะแสดงรายการสินค้าในตระกร้า ค่าสินค้า  ค่าจัดส่ง ( โดยเลือกพื้นที่การจัดส่ง )  และยอดรวมทั้งหมด  ลูกค้าสามารถปรับแก้ ยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ก่อนยืนยันการสั่งซื้อ
 • เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการชำระเงินโดยกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” โดยหากลูกค้าที่ลงทะเบียนกับทางร้านแล้วสามารถ "Log In อีเมล์" เพื่อเข้าใช้งานระบบ "สมาชิก" ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับทางร้าน สามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่” เพื่อความสะดวกในการทำรายการในครั้งถัดไป
 • ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางร้าน ลูกค้าต้องใส่ "ข้อมูลการจัดส่ง" และหากต้องการออกใบกำกับภาษีโปรดกรอกข้อมูลสำหรับ "ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี" ( ในกรณีเป็นที่อยู่เดียวกับสถานที่จัดส่งให้กดเลือก สถานที่เดียวกับการจัดส่งสินค้า )
 • เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องกดเลือก "การชำระเงิน" ก่อนทำรายการ "ยืนยันการสั่งซื้อ" โปรดดูนโยบายการชำระเงิน
 • กรณีชำระผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินผ่าน email : infocleardee@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
 • เมื่อทำรายการครบถ้วน  ทางบริษัทฯ จะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง email ของลูกค้าที่ได้

 • 3. ราคาสินค้า

 • ราคาสินค้าที่แสดงในรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาที่ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า อันเนื่องมาจากการจัดทำการส่งเสริมการขาย หรือสภาวะทางการตลาด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนเวบไซท์ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนจัดส่งสินค้า

 • 4. ช่องทางการชำระเงิน

 • บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าดังนี้
  • ชำระสินค้าด้วยเงินสด กับพนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ Cash on Delivery ( เฉพาะกรณีจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ Clear Dee เท่านั้น )
  • ชำระผ่านธนาคาร/โอนเงิน เข้าบัญชี บริษัท มีนามี จำกัด
   ธนาคารกรุงเทพ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-0-64129-6
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 409-066606-4
  • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการชำระเงินจาก นโยบายการชำระเงิน

  5. การส่งมอบสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าตามพื้นที่การจัดส่ง โปรดศึกษา นโยบายการส่งส่งมอบสินค้า

 • 6. การคืนสินค้า

 • บริษัทฯ รับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน ตาม นโยบายการส่งมอบคืนสินค้า

 • 7. การรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯ ไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหมาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า
 • ทางบริษัท มีนามี จำกัด เจ้าของเว็ปไซต์ www.cleardee.com ขอขอบพระคุณ ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็ปไซต์ www.cleardee.com ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ดังนี้

  ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลของท่าน ที่ได้ทำการกรอกรายละเอียดไว้กับทางเวปไซต์
 • ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า
 • การเข้าถึงเว็ปไซต์ และเว็ป cookie ที่ระบุหมายเลข IP / Browser
 • เวปไซต์ของบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์
 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงก์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่เราส่งไปให้ท่าน

 • คลังข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายใน และบุคคลที่สามเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เว้นแต่มีการบังคับทางกฏหมาย
 • เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

  ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซท์ เคลียร์ดี เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เคลียร์ดี
 • หน้าเว็บในเคลียร์ดีที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ
 • ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

  ค่าจัดส่งสินค้า-ขั้นต่ำในการสั่งสินค้า

 • ยอดสั่งซื้อ 990 บาท ขึ้นไป ส่งฟรี สำหรับการจัดส่งในระยะทาง 40 กิโลเมตร
 • ยอดสั่งซื้อ 2,500 บาท ขึ้นไป ส่งฟรี สำหรับการจัดส่งในระยะทาง 50 กิโลเมตร
 • ยอดสั่งซื้อ 4,900 บาท ขึ้นไป ส่งฟรี สำหรับการจัดส่งในระยะทาง 65 กิโลเมตร
 • **ต่างจังหวัด และ นอกพื้นที่ระยะทางการจัดส่ง สามารถใช้บริการขนส่งเอกชน หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง**

  ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า

 • กรุงเทพฯ 1-3 วันทำการ
 • ปริมณฑล 1-5 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด และ นอกพื้นที่ระยะทางการจัดส่ง ระยะเวลาการส่งมอบขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งเอกชน หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 • ช่วงเวลาการจัดส่งสินค้าของ บริษัทฯ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-18.00 น.
 • หมายเหตุ : กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง : ตัดรอบคำสั่งซื้อสินค้าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ก่อน 15.00 น. คำสั่งซื้อหลัง 15.00 น. ถือเป็นคำสั่งซื้อของวันถัดไป

  การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ( Track Order )

 • สามารถตรวจสอบสถานการจัดส่งสินค้าของท่านได้โดนการติดต่อเจ้าหน้าที่ Clear Dee ทาง Call Center 088-818-7892 หรือ e-Mail: infocleardee@gmail.com

 • การยกเลิกการสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ Clear Dee ทาง Call Center 088-818-7892 หรือ e-Mail: infocleardee@gmail.com

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าอันเกิดจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ เช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล รวมถึงกรณีที่สินค้าในสต็อกมีปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อจากสาเหตุการขาดแคลนวัตถุดิบ กำลังการผลิต หรือระยะเวลาการนำเข้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้าโดยประมาณให้ลูกค้าทราบ แต่ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดส่งล่าช้าอันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว

  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.cleardee.com โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:


  เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 • เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบผ่าน Call Center : 088-818-7892 ภายใน 7 วันภายหลังจากท่านได้รับสินค้า
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ยังไม่ผ่านการใช้งาน และบรรจุอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามกรณีต่อไปนี้
  • สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ( หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสภาพสินค้าสามารถปฎิเสธการรับสินค้าได้ทันที ณ. เวลาการจัดส่งสินค้า )
  • สินค้าลดราคา Clearance
  • สินค้าที่ระบุล่วงหน้าว่า " สงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า"
  • สินค้าที่สั่งทำเฉพาะตามคำสั่งซื้อลูกค้า
  • สินค้าที่สั่งซื้อผิด ระยะเวลาเกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า ประเภท เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฉีดน้ำ เครื่องขัด เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิต-นำเข้า ได้ระบุไว้เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • การรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯ ไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว

 • ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 • กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน ที่บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
 • กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเอกชน ผู้ให้บริการจัดส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามระเบียบนโยบายการขนส่งของแต่ละบริษัทฯ
 • กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น จำนวนเงิน 500 บาท/ครั้ง ยกเว้นกรณีจัดส่งสินค้าผิดเท่านั้น

 • กรณีสินค้ามีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต หากเสียหาย ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สินค้ายังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง การรับประกันสินค้าที่ระบุไว้จากผู้ผลิต


  การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ต้องส่งสินค้าพร้อมใบรับสินค้าและเอกสารชำระค่าสินค้า


  ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 • แจ้งเปลี่ยน-คืนสินค้า โดย ติดต่อผ่าน Call Center : 088-818-7892
 • เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับสินค้า จะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 5 วันทำการ
 • สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนภายใน 5 วันทำการ
 • ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

  ชำระด้วยเงินสด

 • ชำระสินค้าด้วยเงินสด กับพนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ เก็บเงินปลายทาง ( เฉพาะกรณีจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ Clear Dee เท่านั้น ) ** สำหรับลูกค้านอกเขตพื้นที่การจัดส่ง กรุณาโอนชำระผ่านธนาคาร**

 • ชำระผ่านธนาคาร/โอนเงิน

  • ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี บริษัท มีนามี จำกัด
  • ชำระผ่านธนาคาร/โอนเงิน เข้าบัญชี บริษัท มีนามี จำกัด
   ธนาคารกรุงเทพ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-0-64129-6
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 409-066606-4

  กรณีชำระผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ผ่าน email : infocleardee@gmail.com


  ระบบเครดิตเทอม

 • สำหรับลูกค้าประจำที่มีประวัติการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ และไม่มีประวัติการชำระล่าช้า ท่านสามารถขอชำระด้วยระบบเครดิตเทอม โดยจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามายัง cleardeegroup@gmail.com หลังจากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งแจ้งให้ท่านทราบผลพิจารณาภายใน 30 วันทำการ

  เอกสารประกอบได้แก่:

  - หนังสือรับรองบริษัทฯ (ทุกหน้า)
  - ภ.พ. 20 / ทะเบียนการค้า
  - แผนที่บริษัท
  - รายละเอียดการวางบิล / รับชำระเงิน