กระดาเช็ดปาก ป๊อบ-อัพ

  
  1. กระดาษเช็ดปาก Pop-Up LIVI Napkins - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%

    กระดาษเช็ดปาก Pop-Up LIVI Napkins - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ( 10 x 20 ซม. ) – ปริมาณ 60 ห่อ

    495.00

  2. กระดาษเช็ดปาก RiverPro Pop-Up Medium 200 แผ่น

    กระดาษเช็ดปาก RiverPro ป๊อบ-อัพ ( 9 x 20 ซม. ) – ปริมาณ 60 ห่อ

    450.00