กระดาษเช็ดมือ

  
 1. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น สีน้ำตาล RiverPro “ V-Fold ECO Unbleach”

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น สีน้ำตาล RiverPro “ V-Fold ECO Unbleach” 2 ชั้น

  930.00

 2. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Livi “Interfolded Hand Towels” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 2 ชั้น

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Livi “Interfolded Hand Towels” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 2 ชั้น

  1,250.00

 3. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Livi “Interfolded Hand Towels” – เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ( 1 ชั้น )

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Livi “Interfolded Hand Towels” – เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ( 1 ชั้น )

  1,150.00

 4. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “V-Fold Premium” 2 ชั้น

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “V-Fold Premium” 2 ชั้น

  1,100.00

 5. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “V-Fold Special” 2 ชั้น

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “V-Fold Special” 2 ชั้น

  1,050.00

 6. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “ Z-Fold” 1 ชั้น

  กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น RiverPro “ Z-Fold” 1 ชั้น

  720.00