กระดาษชำระม้วนใหญ่

  
 1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “ JRT ” - เยื่อกระดาษ บริสุทธิ์ 2 ชั้น 300 เมตร

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “ JRT ” - เยื่อกระดาษ บริสุทธิ์ 2 ชั้น 300 เมตร ( แบบปรุ )

  860.00

 2. กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “JRT” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 1 ชั้น 600 เมตร

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “JRT” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 1 ชั้น 600 เมตร ( แบบปรุ )

  870.00

 3. กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 2 ชั้น 300 เมตร (แบบปรุ)

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 2 ชั้น 300 เมตร ( แบบปรุ )

  810.00

 4. กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 1 ชั้น 600 เมตร (แบบปรุ)

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 1 ชั้น 600 เมตร ( แบบปรุ )

  850.00