เครื่องจ่ายน้ำยา SARAYA

  
 1. เครื่องจ่ายแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ SARAYA รุ่น GMD-500A

  เครื่องจ่ายแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ ชนิดมือกด SARAYA รุ่น GMD-500A (ขนาด 500 มล. )

  600.00

 2. เครื่องจ่ายสบุ่โฟมSARAYA Manual รุ่น GMD-500F

  เครื่องจ่ายสบู่โฟม ชนิดมือกด SARAYA รุ่น GMD-500F (ขนาด 500 มล.)

  600.00

 3. เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ ELEFOAM 2.0

  เครื่องจ่ายสบู่โฟมอัตโนมัติ รุ่น ELEFOAM 2.0 SARAYA

  1,800.00

 4. เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดมือกด SARAYA รุ่น MD-450

  เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดมือกดSARAYA รุ่น MD-450 Manual Dispenser MD-450 ( ขนาด 450 มล. )

  1,360.00

 5. เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ SARAYA รุ่น UD-450

  เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ SARAYA รุ่น UD-450 (ขนาด 450 มล. )

  2,960.00

 6. เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดมือกด SARAYA รุ่น MD-9000

  เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดใช้มือกด SARAYA Manual Dispenser รุ่น MD-9000 ( ขนาด 1200 มล. )

  1,950.00

 7. เครื่องจ่ายสบู่และน้ำยาอัตโนมัติ SARAYA รุ่น UD-9000

  เครื่องจ่ายสบู่และน้ำยาอัตโนมัติ SARAYA Automatic Dispenser รุ่น UD-9000 ( ขนาด 1200 มล.)

  3,400.00

 8. เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ SARAYA รุ่น GUD-1000 (หมด)

  เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ SARAYA รุ่น GUD-1000

  4,000.00

 9. เครื่องพ่นโฟมSARAYA FOAMER-G

  เครื่องพ่นโฟม ชนิดแรงดันน้ำ SARAYA รุ่น Foamer-G Foam Spray Gun

  9,600.00

 10. เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดมือกด Saraya รุ่น SC-460

  เครื่องจ่ายน้ำยาชนิดมือกด Saraya รุ่น SC-460 ขนาด 450 มล.

  1,028.00