ม็อบถูพื้น - ม็อบดันฝุ่น - ม็อบฟองน้ำ

  
 1. ไม้ม็อบฟองน้ำ ขนาด 11 นิ้ว ยาว 1.2 เมตร

  ไม้ม็อบฟองน้ำ ขนาด 11 นิ้ว

  295.00

 2. ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 18 นิ้ว ( สีขาว )

  ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 18 นิ้ว ด้ามยาว 1.2 เมตร

  350.00

 3. ไม้ม็อบฟองน้ำ ขนาด 12 นิ้ว ด้ามยาว 1.3

  ไม้ม็อบฟองน้ำ แบบนุ่ม หัวชูเกอร์ - ขนาด 12 นิ้ว ด้ามยาว 1.3

  285.00

 4. ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 18 นิ้ว ( สีน้ำเงิน )

  ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 18 นิ้ว ด้ามยาว 1.2 เมตร

  390.00

 5. ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 24 นิ้ว

  ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 24 นิ้ว ด้ามยาว 1.5 เมตร

  350.00

 6. ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า ขนาด 100 ซม. ( 40 นิ้ว )

  ชุดไม้ม็อบดันฝุ่นพร้อมผ้า - ขนาด 40 นิ้ว ( ด้ามยาว 1.5 เมตร)

  500.00

 7. ผ้าม็อบดันฝุ่น ขนาด 18 นิ้ว - สีขาว (แบบผูก)

  ผ้าม็อบดันฝุ่น - ขนาด 18 นิ้ว ( สีขาว )

  180.00

 8. ผ้าม็อบดันฝุ่น ขนาด 18 นิ้ว - สีน้ำเงิน (แบบผูก)

  ผ้าม็อบดันฝุ่น - ขนาด 18 นิ้ว ( สีน้ำเงิน )

  220.00

 9. ผ้าม็อบดันฝุ่น ขนาด 24 นิ้ว - สีขาว (แบบผูก/แบบสอด)

  ผ้าม็อบดันฝุ่น - ขนาด 24 นิ้ว ( สีขาว )

  180.00

 10. ผ้าม็อบดันฝุ่น ขนาด 24 นิ้ว - สีน้ำเงิน (แบบผูก)

  ผ้าม็อบดันฝุ่น - ขนาด 24 นิ้ว ( สีน้ำเงิน )

  250.00