ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

  
 1. แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ KATSU ขนาด 450 มล.

  แอลกอฮอล์ล้างมือ 70 % ชนิดเจล สูตรแห้งเร็ว KATSU Hand Gel (ขนาด 450 มล.)

  100.00

 2. แอลกฮอล์เจลล้างมือ SARAYA Sanisara W 500 ml.(10ขวด) (หมด)

  แอลกฮอล์ล้างมือ ชนิดเจล สูตรแห้งเร็ว Sanisara W Hand Gel (ขนาด 500 มล. )

  2,900.00

 3. แอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ SARAYA Sanisara W 600 ml. ( 6 ขวด ) (หมด)

  แอลกฮอล์ล้างมือ ชนิดเจล สูตรแห้งเร็ว Sanisara W Hand Gel (ขนาด 600 มล. )

  2,550.00

 4. สบู่โฟมล้างมือสูตรยับยั้งแบคทีเรีย SILKY WASH - กลิ่น Green Apple ( ขนาด 500 มล. )

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA SILKY Foaming Hand Wash – Green Apple ( 12 ขวด )

  1,920.00

 5. แอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ SARAYA Alsoft A ขนาด 5 L.

  แอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ ล้างมือ ชนิดน้ำ Alsoft A ( ขนาด 5 ลิตร )

  2,240.00

 6. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Sarasoft กลิ่น พิงกี้พีช

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Sarasoft กลิ่น พิงกี้พีช (ขนาด 5 กิโลกรัม )

  430.00

 7. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Sarasoft AP Pinky Peach

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Sarasoft - กลิ่น พิงกี้พีช (ขนาด 5 กิโลกรัม )

  1,180.00

 8. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Foaming Hand Soap – Green Apple (หมด)

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARARA Foaming Hand Soap กลิ่น Green Apple ( ขนาด 5 กก. )

  460.00

 9. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Foaming Hand Soap – Green Apple ( 3 แกลลอน ) หมด

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARARA Foaming Hand Soap กลิ่น Green Apple ( ขนาด 5 กก. )

  1,200.00

 10. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย SARAYA Foaming Hand Soap กลิ่น Green Apple

  สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย Foaming Hand Soap Disposable - กลิ่น Green Apple ( ขนาด 1000 มล. )

  2,560.00