ถังขยะ

  
 1. ถังขยะ ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู – ขนาด 14 นิ้ว

  ถังขยะทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

  2,100.00

 2. ถังขยะสแตนเลสทรงกลม พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ 8"

  ถังขยะทรงกลมสแตนเลส พร้อมที่เขี่ยบุหรี

  1,250.00

 3. ถังขยะพลาสติกทรงกลมฝาแกว่ง - 100 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติกทรงกลม รุ่น ฝาแกว่ง 2 ด้าน– ขนาด 100 ลิตร

  690.00

 4. ถังขยะพลาสติก แบบบานสวิง 1 ช่อง – ขนาด 40 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติก รุ่นบานพับหน้าสวิง 1 ช่องทิ้ง - ขนาด 40 ลิตร

  565.00

 5. ถังขยะพลาสติก แบบบานสวิง 1 ช่อง– ขนาด 60 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติก รุ่น บานพับหน้าสวิง 1 ช่องทิ้ง - ขนาด 60 ลิตร

  665.00

 6. ถังขยะพลาสติก แบบบานสวิง 1 ช่อง ขนาด 120 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติก รุ่น บานพับหน้าสวิง 1 ช่องทิ้ง - ขนาด 120 ลิตร

  1,235.00

 7. ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบฝาเรียบ - 120 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบฝาเรียบ – ขนาด 120 ลิตร

  1,350.00

 8. ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบฝาเรียบ - ขนาด 240 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบบานสวิง 2 ช่องทิ้ง - ขนาด 240ลิตร

  1,950.00

 9. ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. บานสวิง 1 ช่อง ขนาด 120 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบบานสวิง 1 ช่องทิ้ง - ขนาด 120 ลิตร

  1,350.00

 10. ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. บานสวิง 1 ช่อง ขนาด240 ลิตร สีเขียว

  ถังขยะพลาสติกติดล้อ กทม. แบบบานสวิง 1 ช่องทิ้ง - ขนาด 240 ลิตร

  1,950.00