เครื่องทำความสะอาด

  
 1. เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 12 นิ้ว

  เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 12 นิ้ว

  13,900.00

 2. เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 14 นิ้ว

  เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 14 นิ้ว

  15,300.00

 3. เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 16 นิ้ว

  เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 16 นิ้ว

  17,000.00

 4. เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 18 นิ้ว

  เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 18 นิ้ว

  18,800.00

 5. เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 20 นิ้ว

  เครื่องขัดพื้น CHAMPION รุ่น MAXO 175 RPM ขนาด 20 นิ้ว

  20,800.00

 6. จานจับแผ่นขัดพื้นยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  จานจับแผ่นขัดพื้นยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  1,140.00

 7. แปรงขัดล้างพื้น-ไนล่อนแข็ง ยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  แปรงขัดล้างพื้น-ไนล่อนแข็ง ยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  1,280.00

 8. แปรงขัดเงา-กากมะพร้าวอ่อน ยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  แปรงขัดเงา-กากมะพร้าวอ่อน ยี่ห้อ CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  1,277.00

 9. แปรงซักพรมไนล่อนอ่อน CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  แปรงซักพรมไนล่อนอ่อน CHAMPION ขนาด 12 นิ้ว

  1,140.00

 10. แผ่นขัด 3M สีแดง 5100 ขนาด 14 นิ้ว

  แผ่นขัด 3M สีแดง 5100 ขนาด 14 นิ้ว

  270.00