กระดาษทิชชู่

  
 1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “ JRT ” - เยื่อกระดาษ บริสุทธิ์ 2 ชั้น 300 เมตร

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “ JRT ” - เยื่อกระดาษ บริสุทธิ์ 2 ชั้น 300 เมตร ( แบบปรุ )

  860.00

 2. กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “JRT” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 1 ชั้น 600 เมตร

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ LIVI “JRT” - เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 1 ชั้น 600 เมตร ( แบบปรุ )

  870.00

 3. กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 2 ชั้น 300 เมตร (แบบปรุ)

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 2 ชั้น 300 เมตร ( แบบปรุ )

  810.00

 4. กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 1 ชั้น 600 เมตร (แบบปรุ)

  กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro “JRT Medium” 1 ชั้น 600 เมตร ( แบบปรุ )

  850.00

 5. กระดาษชำระม้วนเล็ก LIVI “Value” เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ - 144 ม้วน ( 14m. )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก LIVI “Value” เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ - 144 ม้วน ( 14m. )

  565.00

 6. กระดาษชำระม้วนเล็ก LIVIi “Deluxe” เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 144 ม้วน ( 17m. )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก LIVIi “Deluxe” เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 144 ม้วน ( 17m. )

  675.00

 7. กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Medium” 144 ม้วน ( 14 เมตร )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Medium” 144 ม้วน ( 14m. )

  545.00

 8. กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Medium” ปริมาณ 144 ม้วน ( 17 เมตร )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก ริเวอร์โปร์ รุ่น มีเดี่ยม ( 17m. ) – ปริมาณ 144 ม้วน

  645.00

 9. กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Special” ปริมาณ 120 ม้วน ( 17m. )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก ริเวอร์โปร์ รุ่น สเปเชี่ยล ( 17 เมตร ) – ปริมาณ 120 ม้วน

  525.00

 10. กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Special” 96 ม้วน ( 17m. )

  กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro “Special” 96 ม้วน ( 17m. )

  440.00