อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย

  
 1. ขวดเติมน้ำยา SARAYA Refill Bottle 1200 ml.

  ขวดเติมน้ำยา SARAYA Refill Bottle 1200 ml.

  320.00

 2. ขวดเติมน้ำยา SARAYA Refill Bottle 450 ml.

  อะไหล่ขวดเปล่าเติมน้ำยา SARAYA – ขนาด 450 มล.

  260.00

 3. ขวดฉีด SARAYA - Foam Spray “G1”

  ขวดฉีด Smart San รุ่น หัวสเปรย์โฟม “G1” สติกเกอร์สีเหลือง –ขนาด 500 มล.

  270.00

 4. ขวดฉีด SARAYA - Foam Spray “G2”

  ขวดฉีด Smart San รุ่น หัวสเปรย์โฟม “G2” – ขนาด 500 มล.

  270.00

 5. ขวดฉีด SARAYA - Foam Spray “J”

  ขวดฉีด Smart San รุ่น หัวสเปรย์โฟม “J” – ขนาด 500 มล.

  270.00

 6. ขวดฉีด SARAYABottle –Spray “S”

  ขวดฉีด SARAYABottle –Spray “S”

  260.00

 7. ขวดบีบ SARAYA - Squeeze Bottle “J”

  ขวดบีบ SARAYA - Squeeze Bottle “J”

  110.00

 8. ขวดบีบ SARAYA Squeeze Bottle .”N”

  ขวดบีบ SARAYA “N” - ขนาด 500 มล.

  110.00

 9. ขวดปั๊ม SARAYA รุ่น Cartridge Bottle Foam

  ขวดปั๊มหัวโฟม SARAYA รุ่น Cartridge Bottle– ขนาด 1000 มล.(ตั้งโต๊ะ)

  320.00

 10. ขวดปั๊มโฟม SARAYA รุ่น Coast Bottle - 1000 มล.

  ขวดปั๊มโฟม SARAYA รุ่น Coast Bottle - ขนาด 1000 มล. (ตั้งโต๊ะ )

  600.00