ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด

  
 1. น้ำยาลอกแวกซ์ 3M – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  น้ำยาลอกแวกซ์ 3M Floor Stripper – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  800.00

 2. น้ำยาลอกแว๊กซ์ 3M – ขนาด 20 ลิตร

  น้ำยาลอกแว๊กซ์ 3M (20 ลิตร)

  935.00

 3. น้ำยารองพื้น 3M - Floor Sealer (4 แกลลอน)

  น้ำยารองพื้น 3M Floor Sealer – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  1,840.00

 4. น้ำยาเคลือบเงาพื้น 3M (4 แกลลอน)

  น้ำยาเคลือบเงาพื้น Super Shine – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  2,386.00

 5. น้ำยาเคลือเงาพื้น 3M ขนาด 20 ลิตร

  น้ำยาเคลือบเงาพื้น Super Shine – ขนาด 20 ลิตร

  2,800.00

 6. น้ำยาปั่นเงาพื้น Spray Buff 3M – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  น้ำยาปั่นเงาพื้น Spray Buff – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  2,000.00

 7. น้ำยาดันฝุ่น 3M Mop Dressing - ขนาด 3.8 ลิตร

  น้ำยาดันฝุ่น 3M Mop Dressing - ขนาด 3.8 ลิตร

  455.00

 8. น้ำยาทำความสะอาดกระจก 3M – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  น้ำยาทำความสะอาดกระจก 3M – ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  520.00

 9. น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 3M (4 แกลลอน)

  น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 3M - ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  1,820.00

 10. น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ 3M - 3.8 ลิตร ( 4 Gal.)

  น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ 3M - ขนาด 3.8 ลิตร ( 4 แกลลอน )

  760.00